Sample IELTS Speaking Part 2 – Describe a famous Tourist Destination

1518546086_maxresdefault.jpgTiếp nối cùng series Speaking on the Go – chúng ta sẽ đến với Đà Lạt và một bài nói sample của IELTS Speaking Part 2 với musketeer Hồ Kính Đạt. Đừng quên…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *